سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر 


جـسـتـجـو در بانـک اطـلـاعـات تـصـاویـر
کلمه مــورد جستجـو :

 جستجـو در اطلاعات:

کـد تصاویر  مـوضـوع تصاویر  توضیحات تصاويرتعداد مجموعه ها : 73 تعداد صفحات :  8

 
موضـوع/عنوان : يلداي سالمندي
تــاريـخ درج :  09/10/1391
تعـداد تصاوير مربوطه : 10

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : پابوس امام رضا (ع)
تــاريـخ درج :  07/06/1391
تعـداد تصاوير مربوطه : 8

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : نوروز با سالمندان
تــاريـخ درج :  03/01/1391
تعـداد تصاوير مربوطه : 6

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : شب يلداي سالمندي
تــاريـخ درج :  03/10/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 10

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : عيد قربان سال90
تــاريـخ درج :  18/08/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 9

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : عيد قربان در آسايشگاه
تــاريـخ درج :  12/08/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 10

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازديد معاونت سياسي فرماندار و رييس اداره بهزيستي
تــاريـخ درج :  13/07/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 8

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : برگزاري جشن سالمندي در آسايشگاه
تــاريـخ درج :  11/07/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 7

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : يادي از خير بزرگوار سركار خانم ياري
تــاريـخ درج :  07/07/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 7

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : سالگرد ارتحال مرحوم حاج سيد عباس گلابچي
تــاريـخ درج :  14/06/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 9

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه


<< قبلي  1  2  3  4  5   6  7  8  بعدي >>


صفحه اصلی     |     ارتباط با ما