سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر 


جـسـتـجـو در بانـک اطـلـاعـات تـصـاویـر
کلمه مــورد جستجـو :

 جستجـو در اطلاعات:

کـد تصاویر  مـوضـوع تصاویر  توضیحات تصاويرتعداد مجموعه ها : 75 تعداد صفحات :  8

 
موضـوع/عنوان : تبلیغات عید قربان
تــاريـخ درج :  08/05/1399
تعـداد تصاوير مربوطه : 6

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : کمپین همدلی
تــاريـخ درج :  26/02/1399
تعـداد تصاوير مربوطه : 1

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازدید شهردار محترم از آسایشگاه در روز اول بهار
تــاريـخ درج :  07/01/1398
تعـداد تصاوير مربوطه : 18

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : جشن پایان سال در آسایشگاه
تــاريـخ درج :  29/12/1396
تعـداد تصاوير مربوطه : 12

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : شب یلدا درآسایشگاه
تــاريـخ درج :  02/10/1396
تعـداد تصاوير مربوطه : 7

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازدید دکتر ابریشمی شهردار کاشان از آسایشگاه
تــاريـخ درج :  14/09/1396
تعـداد تصاوير مربوطه : 6

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : ائین بزرگداشت معلولین
تــاريـخ درج :  14/09/1395
تعـداد تصاوير مربوطه : 8

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : اعزام مددجویان به اردوی آمل
تــاريـخ درج :  12/05/1395
تعـداد تصاوير مربوطه : 29

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازدید علی ضیا مجری محبوب کاشانی و هنرمندان کاشانی
تــاريـخ درج :  05/01/1395
تعـداد تصاوير مربوطه : 12

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : اجرای برنامه حاجی فیروز در آسایشگاه
تــاريـخ درج :  02/01/1395
تعـداد تصاوير مربوطه : 12

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه


 1  2  3  4  5  6  7  8  بعدي >>


صفحه اصلی     |     ارتباط با ما