سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر 


جـسـتـجـو در بانـک اطـلـاعـات تـصـاویـر
کلمه مــورد جستجـو :

 جستجـو در اطلاعات:

کـد تصاویر  مـوضـوع تصاویر  توضیحات تصاويرتعداد مجموعه ها : 77 تعداد صفحات :  8

 
موضـوع/عنوان : بازدید علی ضیا مجری محبوب کاشانی و هنرمندان کاشانی
تــاريـخ درج :  05/01/1395
تعـداد تصاوير مربوطه : 12

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : اجرای برنامه حاجی فیروز در آسایشگاه
تــاريـخ درج :  02/01/1395
تعـداد تصاوير مربوطه : 12

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازدید دکتر سید جواد ساداتی نژاد از آسایشگاه
تــاريـخ درج :  02/01/1395
تعـداد تصاوير مربوطه : 9

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : جشن پایان سال پرسنل آسایشگاه
تــاريـخ درج :  29/12/1394
تعـداد تصاوير مربوطه : 15

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : عید در میان سالمندان گلابچی
تــاريـخ درج :  29/12/1394
تعـداد تصاوير مربوطه : 14

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازدید پروفسور عباس زراعت ریاست محترم دانشگاه
تــاريـخ درج :  12/12/1394
تعـداد تصاوير مربوطه : 17

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : مراسم افتتاح مجموعه رفاهی تفریحی دکتر هنربخش
تــاريـخ درج :  13/10/1394
تعـداد تصاوير مربوطه : 30

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : حضور هيات مذهبي در مجتمع و برگزاري مراسم عزاداري
تــاريـخ درج :  10/08/1394
تعـداد تصاوير مربوطه : 14

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : برگزاري مراسم تعزيه (تعزيه حضرت قاسم)در آسايشگاه
تــاريـخ درج :  30/07/1394
تعـداد تصاوير مربوطه : 12

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : عيد قربان سال1394
تــاريـخ درج :  04/07/1394
تعـداد تصاوير مربوطه : 19

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه


<< قبلي  1   2  3  4  5  6  7  8  بعدي >>


صفحه اصلی     |     ارتباط با ما