سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر 


جـسـتـجـو در بانـک اطـلـاعـات تـصـاویـر
کلمه مــورد جستجـو :

 جستجـو در اطلاعات:

کـد تصاویر  مـوضـوع تصاویر  توضیحات تصاويرتعداد مجموعه ها : 77 تعداد صفحات :  8

 
موضـوع/عنوان : اردوي زيارتي مددجويان به مشهد مقدس
تــاريـخ درج :  22/02/1394
تعـداد تصاوير مربوطه : 21

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازديد پرسنل و مددجويان آسايشگاه كهريزك از مجتمع
تــاريـخ درج :  14/02/1394
تعـداد تصاوير مربوطه : 13

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازديد هيات انصارالايمه حسينيه ارشاد
تــاريـخ درج :  14/02/1394
تعـداد تصاوير مربوطه : 8

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : همایش پیاده روی بانوان منطقه فین بزرگ
تــاريـخ درج :  11/10/1393
تعـداد تصاوير مربوطه : 9

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : جلسه هیات مدیره آسایشگاه
تــاريـخ درج :  11/10/1393
تعـداد تصاوير مربوطه : 5

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازديد امام جمعه شهرستان و آران بيدگل از آسايشگاه
تــاريـخ درج :  11/10/1393
تعـداد تصاوير مربوطه : 7

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : اردوی امامزاده آقا علی عباس
تــاريـخ درج :  23/09/1393
تعـداد تصاوير مربوطه : 13

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : مراسم عید قربان
تــاريـخ درج :  14/07/1393
تعـداد تصاوير مربوطه : 23

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : جشن لبخند ستاره ها
تــاريـخ درج :  29/06/1393
تعـداد تصاوير مربوطه : 13

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازدید مدیرکل بهزیستی استان جناب آقای دکتر صادقی
تــاريـخ درج :  28/06/1393
تعـداد تصاوير مربوطه : 14

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه


<< قبلي  1  2   3  4  5  6  7  8  بعدي >>


صفحه اصلی     |     ارتباط با ما