سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر 


جـسـتـجـو در بانـک اطـلـاعـات تـصـاویـر
کلمه مــورد جستجـو :

 جستجـو در اطلاعات:

کـد تصاویر  مـوضـوع تصاویر  توضیحات تصاويرتعداد مجموعه ها : 77 تعداد صفحات :  8

 
موضـوع/عنوان : بازرسي اقای مهندس عباس محمد خاني مميز MIcازمرکز
تــاريـخ درج :  06/08/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 13

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : جشن بزرگ عيد قربان در آسايشگاه
تــاريـخ درج :  25/07/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 26

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : برگزاري مجمع عمومي مشاوران در آسايشگاه
تــاريـخ درج :  24/07/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 8

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازدید معاونت سیاسی فرمانداری کاشان از آسایشگاه
تــاريـخ درج :  10/07/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 5

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازدید پرسنل روابط عمومی شرکت سایپا کاشان
تــاريـخ درج :  10/07/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 6

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازدید شهردار کاشان و پرسنل شهرداری از آسایشگاه
تــاريـخ درج :  10/07/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 9

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : 9 مهرماه روز سالمند و بازديد از سالمندان گلابچي
تــاريـخ درج :  10/07/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 16

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : مراسم بيستمين سالگرد فوت مرحوم حاج سيد عباس گلابچي
تــاريـخ درج :  02/07/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 7

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : نخستين جشنواره بازيهاي بومي محلي مددجويان
تــاريـخ درج :  24/06/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 15

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : مراسم افطاري خيرين سال 92
تــاريـخ درج :  26/04/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 8

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه


<< قبلي  1  2  3  4   5  6  7  8  بعدي >>


صفحه اصلی     |     ارتباط با ما