سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر 


جـسـتـجـو در بانـک اطـلـاعـات تـصـاویـر
کلمه مــورد جستجـو :

 جستجـو در اطلاعات:

کـد تصاویر  مـوضـوع تصاویر  توضیحات تصاويرتعداد مجموعه ها : 77 تعداد صفحات :  8

 
موضـوع/عنوان : جلسه هيات امنا در سال 1392
تــاريـخ درج :  22/03/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 14

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازدید هیات انصارالائمه تهران از آسایشگاه
تــاريـخ درج :  23/02/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 10

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : جشن نوروز در آسایشگاه
تــاريـخ درج :  11/01/1392
تعـداد تصاوير مربوطه : 14

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : تنهاي تنها مددجو جمشيد نوروزي مددجوي مجهول الهويه
تــاريـخ درج :  19/12/1391
تعـداد تصاوير مربوطه : 17

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : يلداي سالمندي
تــاريـخ درج :  09/10/1391
تعـداد تصاوير مربوطه : 10

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : پابوس امام رضا (ع)
تــاريـخ درج :  07/06/1391
تعـداد تصاوير مربوطه : 8

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : نوروز با سالمندان
تــاريـخ درج :  03/01/1391
تعـداد تصاوير مربوطه : 6

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : شب يلداي سالمندي
تــاريـخ درج :  03/10/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 10

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : عيد قربان سال90
تــاريـخ درج :  18/08/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 9

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : عيد قربان در آسايشگاه
تــاريـخ درج :  12/08/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 10

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه


<< قبلي  1  2  3  4  5   6  7  8  بعدي >>


صفحه اصلی     |     ارتباط با ما