سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر 


جـسـتـجـو در بانـک اطـلـاعـات تـصـاویـر
کلمه مــورد جستجـو :

 جستجـو در اطلاعات:

کـد تصاویر  مـوضـوع تصاویر  توضیحات تصاويرتعداد مجموعه ها : 77 تعداد صفحات :  8

 
موضـوع/عنوان : بازديد معاونت سياسي فرماندار و رييس اداره بهزيستي
تــاريـخ درج :  13/07/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 8

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : برگزاري جشن سالمندي در آسايشگاه
تــاريـخ درج :  11/07/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 7

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : يادي از خير بزرگوار سركار خانم ياري
تــاريـخ درج :  07/07/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 7

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : سالگرد ارتحال مرحوم حاج سيد عباس گلابچي
تــاريـخ درج :  14/06/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 9

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : مراسم افطاري خيرين
تــاريـخ درج :  25/05/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 8

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : بازديد دكتر فرزين از آسايشگاه
تــاريـخ درج :  27/04/1390
تعـداد تصاوير مربوطه : 9

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : جلسه هیات مدیره آسایشگاه
تــاريـخ درج :  10/12/1389
تعـداد تصاوير مربوطه : 4

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : تصویر گواهینامهISO9001-2000وISO9001-2008 اسایشگاه در مدیریت کیفیت
تــاريـخ درج :  22/11/1389
تعـداد تصاوير مربوطه : 2

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : دوقلوها
تــاريـخ درج :  22/11/1389
تعـداد تصاوير مربوطه : 3

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : 22 بهمن در آسایشگاه
تــاريـخ درج :  22/11/1389
تعـداد تصاوير مربوطه : 5

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه


<< قبلي  1  2  3  4  5  6   7  8  بعدي >>


صفحه اصلی     |     ارتباط با ما