سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 7
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مادرم شاخه گل باغ بلور پدرم فاصله عشق وغرور


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : خــــدا کند که بدانی چقدر محتاج است نگاه خسته من به دعای چشمانت مادر


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بوی بهشت می دهد دست دعای مادرم سجده پس از خدا برم بر کف پای مادرم


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بادستان ناتوان قلبي مالامال از محبت دارم 0


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : این من هرزه قاصر فرض ادای خدمتم پس چه جواب می دهم پیش خدای مادرم


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : ای همه وجود من نبود تو نبود من


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : ارزش اشک یک شب اش به ز هزار جان من پس تو بگو ز چه کنم هدیه برای مادرم

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما