سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 5
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : گمان نمی‏کنم عبادتی بالاتر از خدمت‏به محرومین وجود داشته باشد.امام خمینی (ره)


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : انقلاب ما انقلاب پابرهنگان است امام خمینی (ره)


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : اسلام برای مستضعفین آمده و اول نظرش به آنهاست.امام خمینی (ره)


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما