سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 4
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : اعضاء محترم هیات مدیره


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : اعضاء محترم هیات مدیره


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : دكتر سيد منصور گلابچي رياست محترم هيات مديره و مديرعامل آسايشگاه


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : جلسه هیات مدیره مورخ 26/11/89

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما