سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 7
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : سرکار خانم یاری در حال عیادت از مددجویان


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : سرکار خانم یاری به همراه مدیران آسایشگاه در هنگام بازدید از آسایشگاه


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : سرکار خان یاری و آقای مقتدائی بازرس آسایشگاه


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما