سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 8
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مادرم ديده بسويت نگران است هنوز


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازديد دانش آموزان پيش دبستاني جهان كودك از آسايشگاه(2)


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازديد دانش آموزان پيش دبستاني جهان كودك از آسايشگاه


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازديد آقاي عسگري رياست محترم اداره بهزيستي كاشان از آسايشگاه


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازديد آقاي رضوان نژاد معاونت محترم سياسي فرمانداري كاشان از آسايشگاه


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما