سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 9
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : عید قربان، عید ذبح میوه ی دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل،


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : عید بر آمدن انسانی نو از خویشتن خویش،


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است.


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : عید اضحی رسم و آئین خلیل آزراست


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی مبارک


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : خويش فربه مينماييم از پي قربان عيد كان قصاب عاشقان بس خوب و زيبا ميكشد


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : آنگاه که ابراهیم، اسماعیل را به قربانگاه عشق برد ذات اقدس الهی بود که جلوه گر شد


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : این روز، اسماعیل وجود را یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا كردیم قربانى کنیم


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما