سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 10
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : کوچه ای از بی کسی را بیقرارت مانده ام


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : کوچه اما انتهایش بی کسی بن بست اوست


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته ام


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : فال آمد خسته ای از این که یارت مانده ام


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : سرد می آید به چشم مست من چشمت و باز


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : ردر بلنداهای یلدا خسته، زارت مانده ام


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : در همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده ام


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : در همان یلدا مرا تا صبح،دل زد فال عشق


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام./

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما