سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 6
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : عید آمد و مرغان رة گلزار گرفتند وز شاخة گل داد دل زار گرفتند


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : شاد باشید در این عید و در این سال جدید آرزویی است که از دوست به یار آمده است


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : رسید موسم نوروز و گاه آن آمد که دل هوای گلستان و لاله‌زار کند


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : چه خوش آنانکه آفتاب را به رایگان به سردی زندگی دیگران می تابانند0


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بر سفره‌ی هفت سین نشستن نیکوست


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : اندر دل من مها دل‌افروز تویی یاران هستند و لیک دلسوز تویی

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما