سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 14
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : هيات رپيسه مجمه از راست آقايان عطابخشي-اصفهانيان و ديانت


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : ازراست آقایان علی گلابچی-عباس رحیم زاده-دکتر گلابچی-مهندس مدرس زاده-شه پناهی


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : ازراست آقايان گيوه چي و مقتداپي


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : ازراست آقايان جمعدار-گيوه چي -مقتدايي


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : از راست:1-آقاي دكتر گلابچي2-آقاي مهندس مدرس زاده شهردار كاشان3-اقاي شه پناهي


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : از راست آقايان عباس رحيم زاده-سيد منصور گلابچي -مهندس مدرس زاده-شه پناهي


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : از راست آقاي حاج حسين مزروعي و آقاي حاج مرتضي محبوبي


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : از راست آقاي اصفهانيان و ديانت و خانم باقري


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : از راست 1-آقای علی گلابچی2-آقای مقتدائی3-آقای دکتر گلابچی4-شهردار کاشان5-آقای شه


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : آقاي مقتداپي بازرس محترم آسايشگاه


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : آقاي علي گيوه چي فرزند ارشد آقاي دكتر سيد منصور گلابچي رپيس هيات مديره


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : آقاي عطابخشي عضو محترم هيات امناو مددجو آقاي رحيم اعلاني


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : نماپي از مجمع


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : سركار خانم باقري و اقاي محمد كتابچي

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما