سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 13
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : عکس یادگاری با مدیریت و سایر مسئولین آسایشگاه


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : عکس یادگاری با تعدادی از مددجویان خوابگاه یک


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : توضیحات دکتر سیادت مدیر فنی آسایشگاه در مورد روند درمان مددجویان


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : توضیحات دکتر سیادت مدیر فنی آسایشگاه در مورد روند درمان مددجویان


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید و سرکشی از واحد پذیرش


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید از واحد تدارکات و اداری


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید از سالن صنایع دستی


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید از دفتر پرستاری خوابگاه 1


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید از خشکشوئی


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید از خشکشوئی


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید از تاسیسات


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید از انبار


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید از آشپزخانه

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما