سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر 



تـعـداد تـصـاویـر : 16
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست . . .


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مادر! چه کلمه سهل و ممتنعی. چه کلمه مقدسی و چه مفهوم زیبایی!


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مادر نمــاي قــدرت دنيـــاي خلقـــت است


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مادر خوبم :به تو سلام می کنم، تا خانه عروجم با دعای تو بنا شود


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مادر به مـا ز ايــزد يكتــا فضيـــلت است


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مادر ، عین زیبایی‌ست و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نیست


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مادر ، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : ديدار با فرشته ها


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش ، ورنه غم خویشتن ندارد مادر . . .


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : خدایا . . .زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن. . .


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : خدای من! مادر، اسطوره ای مقدس است در زندگی انسان.


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : تو بهترین گل، میان شهر گلهایی


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : به یاد می آورم افرای افراشته ای را ، به یاد می آورم مادرم را . . .


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بدهکار مهربونی قلب یه زنم که از بچگی صدام کرده پسرم !


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : آسودگی از محن ندارد مادر ، آسایش جان و تن ندارد مادر ،





صفحه اصلی     |     ارتباط با ما