سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 15
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : عکس یادگاری اعضا ی شورا در کنار تندیس مرحوم گلابچی


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید ریاست شورا از خوابگاه 5 دختران ذهنی


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بازدید از خوابگاه 1 سالمندان خانم


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : اهدائ گل توسط شهردار محترم به یکی از سالمندان خانم


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : اهدائ گل توسط اقای طاهری به یکی از مددجویان ذهنی پسر


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما