سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 23
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مراسم قربانی کردن شتر


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مراسم قربانی به روش سنتی


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : سرکار خانم زلفی مجری توانا و گزارشگر رادیو جوان


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : اقای مطهری تبار خواننده محبوب


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : اقای ارمیده خواننده محبوب کشور


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : اجرای مراسم ساز سنتی توسط بچه های آبادان


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما