سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر تـعـداد تـصـاویـر : 21
تـصـاویـر

 
کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : يك در ميان فرشته ميان صف غذا آقا غذاي حضرتي ات بسكه خوردني ست


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : نشسته روی نگاهم غبار دُور حرم میان نورم و دارم به نور می نگرم


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : میگریم آنقدر که کمی وا شود دلم در بین زائران شما جا شود دلم


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : من در بهشتم پس قسم ساقی! به سقاخانه‌ات حتما کشیده دست تو خط بر گناهم یا رضا !


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : من خوب می‌دانم بدم اما دوباره آمدم خاکیِ راه مشهدم پس سر به راهم یا رضا !


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : مرغ دلم پر زند بر سر کوی رضا دست نیازم بود باز به سوی رضا


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : لطف آقای خراسان ز همه بیشتر است هر زمان از دل پردرد صدا برخیزد


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : زائر آن است که در کوی تو اتراق کندآنکه در عرش نشسته ست چرا برخیزد ؟


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : دلم شکسته ، دلم را نمی خری آقا!؟مرا به صحن بهشتت نمی بری آقا!؟


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : خیز ای عشق مرا رخصت دیداری ده تا در آغوش کشم گنبدت ای مینایی


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : خانه‌های آن كسانی می‌خورد در ، بیشتر كه به سائل می‌دهند از هر چه بهتر بیشتر


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : تا که من لقمه ای برای شفا از غذای تو می خورم عشق است


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : تا به دست کرم تو به نوایی نرسد از سر راه محال است گدا برخیزد


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : پر از اعجاز ، پر از همهمه سقاخانه منم و زمزمه ی مبهمِ سقاخانه


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : بر نمی گردم از این پنجره رویایی تا تبسم بوزد از لب آن دریایی


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : از عیانی عنایت عین اعیان می شوددست خالی هر که راهی خراسان می شود


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات : ارزش یک عمر دارد ساعتی در این حرم در مصاف عشق اغلب عقل حیران می شود


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :


کـــد تـصویـر : -
تــوضـیحــات :

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما