Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 14/09/1396

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


بازدید شهردار کاشان از آسایشگاه سالمندان گلابچی

رآستانه میلاد پیامبراکرم(ص) وامام جعفرصادق(ع) و روز اخلاق ومهرورزی شهردار و جمعی از مدیران شهرداری از آسایشگاه سالمندان گلابچی بازدید کردند.
در این بازدید ایشان ضمن تشکر از زحمات پرسنل خدوم آسایشگاه از جایگاه  معنوی این پرسنل تقدیر نمودند در این دیدار آقای اکرمیان مدیر آسایشگاه آقای دکتر سعید ابریشمی راد شهردار محترم شهر کاشان را با روند خدمت رسانی این مجموعه به مددجویان آشنا نمودند و درخواست آسفالت ورودیها ی مجتمع را داشتند که شهردار محترم قول حل مشکلات آسایشگاه را دادند
به همراه ایشان آقای مهندس صادقی شهردار محترم منطقه چهار و آقای دکتر فرجی مدیرکل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و اقای مهندس خالدی معاونت محترم خدمات شهری کاشان و جمع دیگری از مدیران شهرداری حضور داشتند