Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 14/03/1397

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


افطاری دادن

افطاری دادن به روزه داران و میزبانی از این بندگان شایسته، از سنت های نخستینِ مسلمانان در ماه رمضان است و افزون بر آنکه پاداش فراوانی برای افطاردهنده به همراه دارد، در ایجاد هم دلی و اتحاد میان مسلمانان بسیار مؤثر است. پیامبر گرامی اسلام با سفارش به افطاری دادن به روزه داران می فرماید: اَیُّها النّاسُ مَنْ فَطَرَ مِنْکُمْ صائِماً مُؤْمِناً مِنْ هَذَا الشَّهرِ کان لَهُ بذلک عنداللّه عِتْقُ رَقَبةٍ و مَغْفِرَةٌ لما مَضی مِنْ ذُنُوبِهِ. ای مردم! هرکس از شما مؤمن روزه داری را در این ماه افطاری دهد، در مقابل این عمل، برای او ثواب آزاد کردن بنده و آمرزش گناهان گذشته اش در نظر گرفته می شود. عرض کردند: یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله برای همه ما مقدور نیست که به یک روزه دار افطاری بدهیم. پیامبر فرمود: «بترسید از آتش دوزخ (بهانه جویی نکنید) و یکدیگر را افطاری دهید، اگرچه به نصف خرمایی باشد یا جرعه آبی. روزه او را باز کنید و به این ثواب بزرگ برسید». امام کاظم علیه السلام نیز می فرماید: فِطْرُک لِأَخیکَ و اِدخالُکَ السُّرورَ عَلیْه اَعْظَمُ مِنْ اَجْرِ صِیامِکَ. افطاری دادن به برادر مسلمانت و ایجاد سرور در قلب او، از ثواب روزه ات بزرگ تر است. روزه داران با پیروزی بر هوای نفس، قلب هاشان را از هرگونه کینه و تفرقه پاک می سازند و کدورت هایی را که منشأ شیطانی دارند، به صفا و صمیمیت تبدیل می کنند. بدین ترتیب، ماه رمضان، فرصتی طلایی برای این دگرگونی هاست.