Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 27/09/1397

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


شب چله، طولانی‌ترین شب سال

از جمله سنت‌های باستانی ایرانیان که بعد از گذشت سالیان سال همچنان به قوت خود باقیست شب یلداست. این جشن در میان خانواده‌های ایرانی اهمیت زیادی دارد و ایرانی‌ها هر ساله این سنت دیرینه را زنده نگه‌می‌دارند.

در گذشته، آیین‌هایی در این هنگام برگزار می‌شد كه یكی از آنها جشنی شبانه و بیداری تا بامداد بود؛ جشنی كه از لازمه‌های آن، حضور كهنسالان و بزرگان خانواده، به نماد كهنسالی خورشید در پایان پاییز بوده است و همچنین خوراكی‌های فراوان برای بیداری طولانی مدت كه همچون انار و هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ خورشید باشند.

در شب یلدا رسم بر این است كه صاحب‌خانه، دیوان حافظ را به بزرگتر فامیل كه سواد دارد، می‌دهد. سپس هر یك از میهمانان نیت كرده و بزرگ مجلس تفألی به گنجینه حافظ می‌زند. این رسم یكی از رسوم پرطرفدار شب یلداست كه همواره پابرجاست

.بسته پیامک‌های تبریک ویژه شب یلدا