Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 16/05/1398

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است

عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است خاطره یک پدر و قصه یک پسر عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است عیدی که قصه ایثار اسماعیل است بیائید به یاد بود ابراهیم به قربان گاه برویم و الله اکبر را زمزمه کنیم
آسایشگاه سالمندان و معلولین گلابچی کاشان ((خیریه))
با فرا رسیدن عید عبادت و بندگی و به شکرانه سرافرازی در پیشگاه خداوند متعال با نگاهی آشنا و با کلامی مهر آمیز و لبخندی صمیمانه در روزدوشنبه به پیشوازاین عید می رود.
از کلیه همشهریان دعوت میگردد در مراسم نمادین و جشن این روز در محل مجتمع از ساعت 9/30صبح حضور بهم رسانده و به عزیزان ساکن در این مرکز خیریه یاری رسانند
عزیزان می توانند با جمع آوری مبالغ هرچند اندک خود دراهداء یک یا چند قربانی به این مرکز سهیم باشند.آدرس: فین بزرگ بعداز مسکن مهر آسایشگاه سالمندان و معلولین گلابچی
تلفن تماس:22-55309220
09131625609
روابط عمومی مجتمع سالمندان ومعلولین گلابچی کاشان ((خیریه))