Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 24/09/1399

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


یلدای مهربانی

بالا رفتن نشاط جمعی، همیشه هم با بریز و بپاش میسر نمی شود. خیلی اوقات می شود با ساده ترین بهانه ها و کم خرج ترین بزم ها، دل سالمندان را به هم نزدیک کرد و صله رحم را به جا آورد. شب یلدا، یکی از همین بهانه های ناب است که می تواند قهرها را به آشتی، دشمنی ها را به دوستی و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. بزرگ خاندان را دریابید این روزها کلمه «بزرگ خاندان» را بیشتر در اعلامیه های ترحیم می بینید، اما اگر به چند دهه قبل برگردید، این کلمه بار معنایی زیادی داشت. بزرگ خاندان کسی بود که همه به اسمش قسم می خوردند و اعتبار فامیل بود. هر خانواده ایرانی در شب یلدا باید تلاش کند که در کنار بزرگ خاندانش باشد تا این رسم زیبا به مرور زمان از بین نرود. در این شب بلند، به باور کبریا، کوچک ترها هم با عمل ما یاد می گیرند که به بزرگ ترهایشان احترام بگذارند و آنها را از یاد نبرند. توصیه دیگری که او به خانواده ها دارد، پرجمعیت برگزار کردن جشن های شب یلداست. در این شب به یاد ماندنی، جشن یلدای یکنفره و دو نفره را فراموش کنید و همه با محوریت بزرگ فامیل، دورهمی های شلوغ را امتحان کنید. اما نکته اینجاست این طرح برای امسال نیست بیماری کوید 19 خانواده ها رادارد از هم می پاشد و جان سالمندان را نشانه گرفته است امسال بجای دورهمی های شلوغ محبت خودرا نثار خانه های سالمندان کنید و یلدای مهربانی را باکمکهای خود به این مراکز گسترش
دهید