داستان شهادت حضرت علی(ع) و دوران زندگی ایشان  (14/03/1397)

  مددجویان آسایشگاه به میهمانی حضرت رضا رفتند  (27/02/1397)

  برگزاری جلسه یاحسین در آسایشگاه در روزجمعه  (14/02/1397)

  بوی عید در خانه سالمندان هم آمده  (29/12/1396)

  بوی عید در سرای آلزایمری ها!  (29/12/1396)

  احترام به دیگران را به کودک بیاموزید  (29/12/1396)

<< قبلي  1  2  3  4   5  6  بعدي >>