آسايشگاه سالمندان و معلولين گلابچی كاشان (خيريه)بنابه وصيت مرحوم حاج سيد عباس گلابچی يكی از خيرين كاشان در سال 1378مورد بهره برداری قرار گرفت . عمليات ساخت اين بنای خيريه كه در سال 1375 شروع شده بوددر سال 1377 به پايان رسيد . فرزندان مرحوم حاج سيد عباس گلابچی بنا به نيات خيرخواهانه پدربزرگوارشان اين آسايشگاه را در جهت خدمت به مردم ضعيف و فراموش ، نگهداری افراد بی سرپرست ، نگهداری و آموزش معلولین ذهنی ، بكارگیری توانمندی سالمند و معلول ، تامین امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی ، ايجاد 130 فرصت شغلی احداث کردند. اين آسايشگاه با وسعت 40 هكتار و زير بنای 14000 متر مربع دارای 5 خوابگاه كه هر خوابگاه 1110 متر مربع - 256 مترمربع درمانگاه - 380 مترمربع فيزيوتراپی - 150 مترمربع نمازخانه - 736 مترمربع آشپزخانه وسلف - 404 متر مربع كارگاه صنايع دستی - 200 مترمربع خشكشویی - 256 مترمربع روابط عمومی و كتابخانه همچنین قسمت اداری ، انبارمركزی ، تاسیسات ، رختكن و نگهبانی می باشد . لازم به ذكر است اين مركز با ظرفيت 300 نفر در حال خدمت به سالمندان و معلولين است. این مرکز بعنوان اولین مرکز در ایران گواهینامه ISO9001-2008 خود را از شرکت MIC انگلستان در سال 1385 گرفته و همه سال تا حال توانسته با بکارگیری از نیروهای مجرب و آموزش دیده و مدیریت فعال نسبت به تمدید این گواهینامه اقدام نماید. نحوه اداره این آسایشگاه بصورت هیات امنائی بوده و بزرگترین مرکز نگهداری از سالمندان ومعلولین در شمال استان اصفهان می باشد0 بیش از 75در صد نیاز های آسایشگاه از طریق کمکهای کردمی تامین می گردد.